Kwaliteit en Certificaten

Kwaliteit en Certificaten

Het leveren van uitstekende kwaliteit in combinatie met de juiste dienstverlening en heldere communicatie staat bij de MBS Groep continu centraal. De benodigde KIWA en KOMO certificaten en ISO normering en CE-markering onderstrepen de gevraagde basiskwaliteit van onze betonproducten.

KOMO

Het KOMO certificaat garandeert de minimaal vereiste kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten binnen de bouw- en installatiesector. Het KOMO certificaat biedt de zekerheid dat producten en diensten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving waaronder het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Op onze productielocatie (MBS Alphen aan den Rijn) zijn een gecertificeerde betoncentrale en proeflaboratorium aanwezig om kubussen van uw product te testen en onder KOMO keur te leveren. Dikwijls zijn de interne productienormen die MBS stelt hoger dan de eisen die voortkomen uit het KOMO certificaat. Klik hier voor ons KOMO productcertificaat.

Ontdek meer

Kiwa

Kiwa Nederland (identificatienummer 0620) verzorgt de initiële inspectie van de productie-installatie en de productiecontrole op de productielocatie (MBS Alphen aan den Rijn) en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole bij MBS Alphen aan den Rijn verstrekt. Klik hier voor het Kiwa certificaat voor de vrijdragende systeemvloeren die wij produceren.

Ontdek meer

SCC

Responsible sourcing certificate for concrete and its supply chain

Kiwa heeft vastgesteld dat ten tijde van de beoordeling alle voorschriften zoals vastgelegd in het Concrete Sustainability Council RSS door de certificaathouder worden toegepast. Het door de certificaathouder aangeleverde bewijsmateriaal is beoordeeld en blijkt in overeenstemming te zijn met de hiervoor geldende voorschriften. Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar en blijft geldig zolang de voorschriften in het Concrete Sustainability Council RSS en de door de certificaathouder toegepaste procedures en methodes niet significant wijzigen, tenzij Kiwa het certificaat schorst of intrekt. Raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Ontdek meer

ISO 14001

Ons productieproces is duurzaam. Hier maakt de monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten volgens de ISO 14001 norm deel van uit. Ons ISO 14001 certificaat  vindt u hier. Meer informatie over de rol die duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering speelt, vindt u hier.

Ontdek meer

Blog

In de kijker

Meer weten?
​​​​​​​Lees onze brochure!

Op zoek naar meer informatie?

Download de mbs brochure

Meer weten?
​​​​​​​Lees onze brochure!

Op zoek naar meer informatie?

Contact

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij antwoorden graag op al uw vragen. Heeft u graag meer uitleg over onze producten of services? Onze klantenservice helpt u met plezier verder!

Neem contact met ons op